Als de dood

13 maart 2023

De dood als einde van leven, als mysterie, als transitie naar volgende verschijningsvormen of als onderdeel van een natuurlijke cyclus. In Als de dood wordt het grote thema door uiteenlopende kunstenaars van verschillende kanten belicht. Tezamen vormen de kunstwerken een presentatie die aanzet tot overpeinzing en troost biedt in schoonheid.