Prikkel

25 september 2023

Waarom kampen zoveel mensen met burn-outklachten? Hoe verwerken brein en lichaam prikkels en wat kunnen we leren van neurodiverse mensen, met autisme of ADHD? Met kunstwerken, video- en licht- installaties en een interactief lab, worden deze vragen beantwoord.