Beeldenmagazine

Naam uitgever Artzuid Expo B.V.
Handelend onder de naam Beeldenmagazine.nl
Bezoekadres Churchill-laan 69A 1078 DH Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer 020-5286061
Bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres info@beeldenmagazine.nl
KvK-nummer 80887341
btw-identificatienummer 8618.38.919.B.01
Opgemaakt juni 2022 door Artzuid Expo B.V., Postbus 76048, 1070EA Amsterdam

Uitgangspunten

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Onze doeleinden via deze privacyverklaring zijn vastgelegd, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Enkel de persoonlijke gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor deze doeleinden.
 • Expliciete toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan andere partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Wij respecteren uw rechten, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beeldenmagazine.nl

Voor de beeldenmagazine.nl website hebben we uw persoonlijke gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Bij het plaatsen van een bestelling, zijnde een product of deelname aan een activiteit, zijn uw naam, adresgegevens, telefoon en e-mail nodig om de bestelling aan u te bevestigen, verzenden en of
  bezorgen.
 • Wij kunnen op basis van verschillende bestellingen aan uw klantnummer persoonsgegevens toevoegen.

Nieuwsbrieven

Bij het verzenden van nieuwsbrieven worden uitsluitend verzendadressen gebruikt van onze abonnees en andere mensen die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief. U leest hierin nieuws over ontwikkelingen op het gebied van sculptuur, tentoonstellingen, kunstkritieken en verdere informatie over onze producten en diensten. Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres en uw voor- en achternaam. U kunt zich ieder moment afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Aanbiedingen

Het sturen van reclame over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten aan onze abonnees. Dit doen wij via:

 • e-mail
 • sociale media berichten

U kunt op ieder moment aangeven dat u deze berichten niet wenst te ontvangen. Elke mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij delen in principe geen persoonsgegevens met andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. De abonnementenadministratie wordt door onszelf verwerkt. Echter verzorgd de Drukker Veldhuis de verzending naar de abonnees via PostNL.

Cookieverklaring

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt en welke pagina’s van de website u interessant vindt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoeken, dan tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van de verschillende cookies:

 • Noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten werken.
 • Statistische gegevensverzameling om de website te verbeteren. Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 • Marketing. Uw gegevens worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
 • Marketing derden. De mogelijkheid om uw gegevens te delen met derden om advertenties te ontvangen van producten die uw interesse kunnen hebben. Voor de cookies gebruiken wij uw ip-adres, email, NAW-gegevens. Wilt u dit niet, dan kunt u via de cookieverklaring aangeven dat u hiermee niet akkoord bent.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Uw gegevens zijn beveiligd via ons IT security systeem. Een speciaal IT-bedrijf zorgt dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zij controleren dagelijks de beveiliging.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@beeldenmagazine.nl of via 020-5286061. U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u
  verwerken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons inspannen de wijzigingen aan uw door te geven.